Transcriptie tabel

Bij de spelling van Arabische woorden hebben we zo veel mogelijk het volgende systeem gebruikt:

Medeklinkers:

Transcriptie tabel 1

Klinkers (#1):

Transcriptie tabel 2

(#1) Het Arabisch alfabet is net zoals dat van sommige andere Semitische talen een consonantenalfabet: het bestaat alleen uit medeklinkers. In o.a. de Qor-aan en woordenboeken staan klinkers wel aangegeven, om te helpen bij de uitspraak, maar dan met tekens boven en onder de medeklinkers van het alfabet, de zogenaamde teshkiel (diakritische tekens).

Relevante artikelen:

Arabische Woordenlijst

Belangrijke definities

Religie heeft een taal

De Arabische taal

Taal (diverse artikelen)