Opinie & Columns

Ten strijde met het woord, dat soms scherper is dan het zwaard.

MeningsverschillenAllah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En als Allah gewild had, had Hij jullie één gemeenschap (met dezelfde wet en godsdienstige overtuiging) gemaakt, maar Hij deed dit niet om jullie te testen in wat Hij jullie gegeven heeft (#1); dus wedijver aangaande goede daden. Tot Allah is gezamenlijk jullie terugkeer (op de Dag der Opstanding), dan zal Hij jullie informeren aangaande hetgeen waarover jullie van mening verschillen.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 48.]

<<<(#1) O.a. om de mensen te testen of zij gehoorzaam zullen zijn aan hetgeen Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) hen gegeven heeft of niet, en of zij zich laten beïnvloeden door begeerten, racistische of nationalistische gevoelens etc. of niet. Zie o.a. het artikel Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam.>>>

We leven in het snelle tijdperk van berichten op Facebook, tweets en dik gedrukte krantenkoppen. Maar we hebben nauwelijks tijd om even een stapje terug te doen en rustig na te denken over hetgeen op ons netvlies valt. Velen zijn goed in het veroordelen van een ander, zonder zich eerst te verdiepen in die ander. Want je echt verdiepen in die ander kost tijd en moeite!

Elk mens is anders en we beleven dingen ook anders. Door persoonlijke verhalen, ervaringen en bekeringsverhalen kan men angst en vooroordelen hopelijk vervangen voor begrip en interesse. We zullen het vast niet met alles eens zijn. Dat hoeft ook niet. Maar we kunnen wel van elkaar leren en wellicht is de visie van een ander een inspiratie voor onszelf. “Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.” (Confucius)