Gezondheid

Gezond of ziek – wees altijd dankbaar!

GezondheidAllah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Werkelijk, er is een vermaning (de Qor-aan) van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie borstkassen (harten) is en een leiding en een barmhartigheid voor de gelovigen.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 57.]

De Qor-aan geneest de ziekte van onwetendheid, twijfel, hypocrisie, meningsverschillen en de onreinheid van shirk (polytheïsme).

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie zullen zeker beproefd worden in jullie bezittingen (door verlies ervan) en in jullie zelf (ziekte, verwondingen etc.)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 186.]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wonderbaarlijk is de zaak van de gelovige, in al zijn zaken zit goeds. En dit geldt voor niemand anders dan voor een gelovige. Wanneer hij getroffen wordt door iets wat plezierig is, is hij dankbaar en dat is goed voor hem; en wanneer hij getroffen wordt door tegenspoed, is hij geduldig en dat is goed voor hem.” (Overgeleverd door Moeslim.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer zo veel mogelijk van vijf dingen vóór vijf anderen: het leven vóór de dood, de gezondheid vóór de ziekte, de vrije tijd vóór de drukte, de jeugd vóór de ouderdom, en de rijkdom vóór de armoede.” (Zie Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 1077.)