Geschiedenis

Leer van het verleden!

Geschiedenis 2Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wij vertellen jou (O Moh’ammed) de beste verhalen door Onze openbaring van deze Qor-aan (Koran) (als lessen). En daarvoor (voordat de goddelijke openbaringen tot jou kwamen) behoorde jij tot hen die onwetend waren (betreffende de geschiedenissen).” [Soerat Yoesoef (12), aayah 3.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Reizen zij dan niet rond op aarde (om te zien hoe het de vroegere volkeren is vergaan) waardoor hun harten begrijpen, of oren horen? Dus de ogen zijn zeker niet blind, maar de harten die in de borstkassen zijn zijn blind (onontvankelijk voor de waarheid).” [Soerat al-H’adj (22), aayah 46.]