Disclaimer

Www.eigekeuze.be fungeert als onafhankelijke entiteit en is niet gelieerd aan, of ontstaan uit (samenwerking met), of afhankelijk van welke groepering, instituut, of organisatie dan ook. Daarnaast is www.eigekeuze.be geen sympathisant van extremistische en terroristische groeperingen. Derhalve kunnen wij dan ook niet met andere groeperingen geassocieerd worden.

Voor vragen, klachten, verzoeken en op- en aanmerkingen kan er een e-mail gestuurd worden naar welkom@eigekeuze.be, of via ons contactformulier.

Moge Allah de Verhevene onze da’wah voor zowel moslims als niet-moslims accepteren, amien! En moge Allah de Meest Barmhartige onze ondersteuning aan de zwakkeren en hulpbehoevenden binnen onze gemeenschap accepteren, amien!