Algemeen

Streef naar perfectie!

Algemeen“Waarlijk, de moettaqien (vromen) zullen te midden van Tuinen en bronnen zijn (in het Paradijs). (Er zal tegen hen gezegd worden:) ‘Betreed het in vrede en veiligheid.’ En Wij zullen wrok uit hun borstkassen (harten) verwijderen, broeders op tegenover elkaar gelegen hemelbedden. Daarin zal vermoeidheid hen niet raken, noch zullen zij (ooit) daaruit verdreven worden.” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 45-48.]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “…Eenieder die het (Paradijs) binnengaat zal gelukkig zijn en nooit ellendig zijn, hij zal voor altijd daarin verblijven en nooit sterven. Zijn kleding zal nooit slijten en zijn jeugd zal nooit verdwijnen…” [Overgeleverd door Ah’mad (8030). Deze h’adieth is door Shoe’ayb al-Arna’oot als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Tahqieq al-Moesnad.]